Wat in je leven

wil je veranderen?

Met de nodige tools kunnen we aan de slag om de 4 lichamen in balans te krijgen.
Mentaal – Emotioneel – Spiritueel – Fysiek

Acties die we ondernemen bepalen de resultaten die we behalen.

Ademwerk

Begeleide ademsessies om je naar de diepe kern te brengen waar je tot inzichten en bewuste keuzes kan komen.

Bokstherapie

Lichaamsgericht werk om je steviger, rustiger en krachtiger te voelen. Verbinding maken door te boksen.

Intermittent Living

Terug naar de oermens met de bijhorende prikkels. Koude, warmte, vasten, drinken, fysiek,… Word metabool flexibel.

Plantmedicijnen

1:1 ceremonies of begeleid microdoseren. Met de nodige aanwezigheid begeleid ik je doorheen je reis.

Karmisch Opstellingswerk

1:1 opstellingswerk.
Van symptomen naar onderliggende oorzaken.

Trauma Release

Lichaamswerk, Body Remembers Trauma, Trauma Breath Release,… Loslaten van overtuigingen, spanningen en angsten.

Graag ben ik een stevige bedding waar je in volle overgave de volgende stappen kan zetten op je pad. Met de nodige begeleiding en beschikbaarheid neem je eigen verantwoordelijkheid in je persoonlijke transformaties.

Daisy Van WinkelSecond Soul Coaching
Read More
Ik leerde Daniel kennen tijdens mijn opleiding tot karmisch transformatiecoach in de module 'karmisch opstellingswerk'.

Daniel kwam in de groep zeer rustig over en hij straalde een diep vertrouwen uit. Daardoor voelde ik dat ik graag met hem wou samenwerken in de 1 op 1 oefensessies.

Tijdens de sessie voelde ik me al snel op mijn gemak bij hem. Daniel nam de tijd om mijn hulpvraag te exploreren en interessant op te stellen.

Met een warme en ondersteunende aanpak faciliteerde hij een zeer goede sessie voor mij, waar ik nu nog steeds heel veel uit haal. De transformatie waarvoor hij de veilige ruimte en begeleiding bood is namelijk nog steeds aan het doorwerken in mijn dagelijks leven.

Ik ben Daniel zeer dankbaar voor de mooie inzichten die hij mij gegeven heeft!

Contacteer mij